Wanneer meldt u een incident met gevaarlijke stoffen?

24 juni 2020

Dagelijks worden honderdduizenden tonnen gevaarlijke stoffen vervoerd, van chemicaliën tot laptops. Het vervoer vindt plaats over water, spoor, wegen en/of door de lucht. Hierbij gaat er helaas wel eens wat mis en dient er snel gehandeld te worden om een incident te voorkomen of te beperken. Waar niet altijd rekening mee wordt gehouden is de verplichte melding aan Onze Minister.

Onze Minister behandeld deze meldingen uiteraard niet zelf, hiervoor is de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), deze controleert onder andere de naleving van de regels voor het vervoer van deze risicovolle groep goederen.

Maar wanneer ben je nu verplicht te melden? Ons advies is meldt altijd als er sprake is van gevaarlijke stoffen, ook onder de vrijstellingsgrenzen, zoals de 1.000 punten regeling of gelimiteerde hoeveelheden!  

Uitleg wettelijk kader

Waar en hoe staat het nu precies in de wet en hoe dien je dit te interpreteren. Op Nederlands grondgebied is de Wet vervoer gevaarlijke stoffen van toepassing. De Nederlandse vertaling van de ADR (wegvervoer) is als bijlage opgenomen. In Artikel 2 kun je zien of de wet van toepassing is. Als bijvoorbeeld het een intern transport betreft en het voorval plaats vindt binnen de inrichting van het bedrijf, is er geen meldplicht volgens Artikel 47 nodig.

Mocht nu het transport van het magazijn naar de productiehal via de openbare weg plaatsvinden dan is er wel een meldplicht.

Als er dus gemeld dient te worden dan staat in de ADR 1.8.5 beschreven hoe er gerapporteerd dient te worden. Deze rapportage moet uiterlijk één maand nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden bij de ILT zijn ingediend. Om een compleet beeld te krijgen, vraagt de ILT bedrijven ook niet-verplichte rapportages aan te leveren, dit is uiteraard geen verplichting maar draagt bij aan een beter beeld en de veiligheid van het transport van gevaarlijke stoffen.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op