Privacyverklaring

Op deze pagina leest u hoe wij omgaan met persoonsgegevens en cookies.

Privacyverklaring

Artikel 1. Contactgegevens All Prevent B.V.

All Prevent B.V., Driemanssteeweg 174, 3084 CB Rotterdam is statutair gevestigd te Rotterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28072539. Wij zijn bereikbaar via de telefoon (+31 10 416 86 38) en via e-mail (info@allprevent.nl). Het is ook mogelijk via onze website een contactformulier in te vullen (https://www.allprevent.nl/contact/).

Artikel 2. Algemeen

Het privacy-beleid van All Prevent B.V. sluit aan bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij het verkrijgen, verwerken en bewaren van (persoons)gegevens richten wij ons op optimale privacy verhoging en beveiliging, alsmede op dataminimalisatie. Dat betekent dat we niet meer gegevens verzamelen dan benodigd is voor een specifiek doel. Op de website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging van onze website en de gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt worden geregistreerd.

Artikel 3. Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

All Prevent B.V. gebruikt gegevens van bezoekers van de website voor verschillende doeleinden. Als u uw gegevens achterlaat door middel van het invullen van het contactformulier, dan worden uw persoonsgegevens gebruikt om aan uw verzoek/vraag te voldoen; Als u uw gegevens achterlaat door middel van het invullen van het sollicitatieformulier, dan worden uw persoonsgegevens gebruikt om uw sollicitatie nader te beoordelen en verwerken; Ingeval u uw gegevens beschikbaar stelt vanwege inhuur-/inleen-afspraken, dan blijven de gegevens in principe onbeperkt bewaard in uw rol als zelfstandig ondernemer (ZZP / Free-lancer) c.q. als onderneming;

Tot slot verwerken wij in algemene zin gegevens die worden gegenereerd als u de website bezoekt. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Dit betreft uitdrukkelijk geanonimiseerde gegevens, dus geen persoonsgegevens.

Artikel 4. Doorgifte persoonsgegevens

All Prevent B.V. geeft in principe (persoons)gegevens niet door aan derden. Het kan zijn dat uw persoonsgegevens worden opgeslagen bij een dienstverlener van ons (bijvoorbeeld de partij die onze website host). In dat geval zijn wij verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) liggen. EER-landen zijn alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. 

Artikel 5. Hoe lang bewaren wij gegevens?

Dit is afhankelijk van de reden waarvoor wij uw gegevens verwerken (zie hiervoor bij Artikel 3. Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?). Als u uw gegevens heeft achtergelaten via het contactformulier, dan verwerken wij uw gegevens om aan uw vraag te voldoen. De bewaartermijn van deze gegevens is onbeperkt. Hebt u uw gegevens achtergelaten via het sollicitatieformulier, dan bewaren wij uw CV en motivatiebrief na afhandeling van de procedure maximaal 4 weken. Indien wij reden zien uw gegevens in portefeuille te bewaren doen wij daartoe expliciet een verzoek aan u. Met uw toestemming bewaren we uw gegevens dan maximaal 1 jaar. Algemene gegevens over uw websitebezoek worden onbeperkt bewaard.

 Artikel 6. Welke rechten heeft u?

Als betrokkene heeft u diverse rechten, zoals het recht op:

  • Inzage: U heeft het recht om te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens.

  • Rectificatie: U heeft het recht om te verzoeken om onjuiste persoonsgegevens te wijzigen.

  • Vergetelheid: U heeft het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens gewist worden.

  • Overdraagbaarheid: U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, zodat u uw persoonsgegevens kunt overdragen aan een andere dienstverlener.

  • Bezwaar: U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl) als u meent dat All Prevent B.V. een inbreuk maakt op de verwerking van uw persoonsgegevens, en de klacht daarover door ons niet naar tevredenheid is afgehandeld.

  • Intrekken toestemming: Als uw persoonsgegevens verwerkt worden op basis van uw toestemming, dan heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.

 Artikel 7. Cookies

All Prevent B.V. maakt op de website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van de website (en/of Flash-applicaties) wordt meegestuurd, en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. De cookies die worden gebruikt op de website zijn onder te verdelen in de volgende 2 categorie├źn:

1- Strikt noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die nodig zijn om de website goed te kunnen laten functioneren, en worden automatisch ingeschakeld als u de website bezoekt. Wanneer u bijvoorbeeld kiest om de melding over cookies niet meer te tonen wordt dit opgeslagen. Dit is een strikt noodzakelijke cookie. Voor deze cookies hoeft u geen toestemming te geven.

2- Functionele cookies

De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die door Google Inc. ("Google") wordt geleverd. Indien u het gebruik van Google Analytics in het geheel niet wilt toestaan, kunt u de Google Analytics Opt-out Add-on downloaden en installeren (via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer zodat door de website geanalyseerd kan worden hoe gebruikers de site gebruiken.

All Prevent B.V. heeft Google Analytics "privacy-vriendelijk" ingesteld conform de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens, en heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Ter verdere bescherming van uw privacy hebben wij de volgende maatregelen genomen:

  • het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd;

  • "gegevens delen" is uitgezet;

  • All Prevent B.V. maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google-cookies.

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt door Google overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteit samen te stellen voor website-exploitanten en andere diensten te verstrekken met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien het daartoe wettelijk verplicht is, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de daartoe bestemde instellingen van uw browser te selecteren. Als gevolg daarvan kan het zijn dat u geen gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van de website.

Door het gebruiken van de website geeft u toestemming voor het verwerken van gegevens over u door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op