Jeugdigen en de RI&E, dit zijn de aandachtspunten

14 september 2022

Jeugdige medewerkers vormen een kwetsbare groep. Daarom voorziet de Arbowet in speciale regels voor jeugdigen. De RI&E speelt daarbij een belangrijke rol.

Jeugdigen zijn veel gevoeliger voor bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen en fysieke belasting. Daarnaast is hun geestelijke ontwikkeling nog beperkt. Daardoor zijn zij zich bijvoorbeeld minder bewust van gevaren dan volwassenen. Welke risico’s spelen een rol bij jonge werknemers en welke aandachtspunten levert dat op voor de RI&E?

Een RI&E is niet alleen een wettelijke verplichting. De RI&E biedt bedrijven ook een uitgelezen mogelijkheid om systematisch en preventief aan goede arbeidsomstandigheden te werken. En daaraan het nodige te verbeteren.

Jeugdigen op het werk

Besteden we in de RI&E voldoende aandacht aan jeugdige werknemers?

Aandachtspunten en maatregelen

In de RI&E moet aandacht zijn voor jeugdigen. Daaronder verstaan we iedereen jonger dan 18 jaar. Zijn er in een organisatie één of meer jeugdige werknemers aan de slag? Dan moet u in de RI&E in ieder geval aandacht schenken aan de volgende zaken:

  • de leeftijd van de jeugdigen;

  • de specifieke gevaren op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn die het werk meebrengt voor jeugdige werknemers. Dit door een gebrek aan werkervaring, het niet goed kunnen inschatten van gevaren. En hun niet voltooide geestelijke of lichamelijke ontwikkeling.

  • de uitrusting en inrichting van de werkplek;

  • de aard, de mate en de duur van de blootstelling aan stoffen, middelen en omgevingsfactoren;

  • de keuze en het gebruik van arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen;

  • het geheel van werkzaamheden in het bedrijf en de organisatie daarvan;

  • het opleidingsniveau van de jeugdige werknemer en de aan hem te geven voorlichting;

  • de niet volledige lijst van stoffen, procedés en werkzaamheden. Zoals opgenomen in de Europese Richtlijn 94/33/EEG over de bescherming van jongeren op het werk.

Relevante wetgeving

Jurisprudentie

Ook in de jurisprudentie is de RI&E met jeugdige werknemers als aandachtspunt een thema. Want helaas zijn juist jeugdigen regelmatig betrokken bij ongevallen op de werkvloer. Dat is vaak een direct gevolg van te weinig aandacht voor de aandachtspunten en maatregelen zoals die hierboven staan opgesomd. En hoe spijtig is het als een jonge werknemer gewond raakt of zelfs ledematen verliest?

Bron: Arbo-online

https://www.arbo-online.nl/20835/jeugdigen-en-de-rie-dit-zijn-de-aandachtspunten

Heeft u ondersteuning nodig bij de RI&E?

Heeft u vragen of wilt u een offerte, neem dan contact op met onze adviseur Kitty Schell via:

Bel Kitty Schell op: 06 -283 789 25

Of mail naar: kitty.schell@allprevent.nl

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op