Transport gevaarlijke stoffen

Transport gevaarlijke stoffen

Veel producten uit ons dagelijkse leven bestaan uit chemische stoffen. Denk aan cosmetica, medicijnen, brandstoffen, detergenten, verven, kunststoffen en elektronica. Voor de meeste van deze producten zijn de grondstoffen gevaarlijk.

Gevaarlijke stoffen worden nationaal en internationaal vervoerd over de weg, over het spoor, over de binnenwateren, over zee en door de lucht. Internationale regelgeving die zo veel mogelijk geldt voor al deze modaliteiten van vervoer draagt bij aan de veiligheid. Voor iedere modaliteit bestaat een internationaal verdrag waarin deze regelgeving vastligt. Deze internationale verdragen zijn nationaal opgenomen in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

Als een bedrijf gevaarlijke stoffen wil vervoeren, zijn er aanvullende regels voor:

  • transportmiddelen (zoals tankwagens, schepen, reservoirwagens);

  • verpakkingen;

  • chauffeurs (In sommige gevallen is een speciale opleiding vereist);

  • vervoersdocumenten;

  • etikettering gevaarlijke stoffen.

All Prevent levert hiervoor de volgende diensten:

  • Inzet van een veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen (VA);

  • Leveren ondersteuning bij calamiteiten en incidenten (ook als u niet VA plichtig bent).

Contact

Heeft u  vragen over werken met gevaarlijke stoffen?

Neem contact op met Sander Gleijm van Apply Opleidingen en Advies:

Tel: 06-42103520

E-mail: sandergleijm@applygroep.nl

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op