Opslag gevaarlijke stoffen

De opslag gevaarlijke (afval) stoffen moet voldoen aan bepaalde voorschriften. Voor verpakte gevaarlijke stoffen is dit de PGS 15 richtlijn: “opslag van verpakte gevaarlijke stoffen”.

Is er ook sprake van opslag in tanks dan zijn de PGS 28, PGS 29, PGS 30 en PGS 31 veelgebruikte richtlijnen. Voor tijdelijke opslag en werkvoorraad gelden ook bepaalde regels.

Welke voorschriften van toepassing zijn, is afhankelijk van hoeveelheid en type product dat wordt opgeslagen. Gevaarlijke stoffen brengen risico’s met zich mee. Wanneer niet aan de voorschriften wordt voldaan dan is de kans op een calamiteit groot. Een dergelijke situatie kan grote gevolgen hebben voor de omgeving.

In de praktijk heeft u te maken met een heel scala aan wetten, besluiten en richtlijnen. Daarnaast speelt een eventuele milieuvergunning een belangrijke rol. Bij All Prevent zijn we hiervan volledig op de hoogte kunnen u hierdoor van vakkundig advies voorzien.

Expertises:

Lithium batterijen, Milieukunde, PGS, vergunningen, bewustwording, persoonlijke beschermingsmiddelen

Contact

Heeft u  vragen over werken met gevaarlijke stoffen?

Neem contact op met Sander Gleijm van Apply Opleidingen en Advies:

Tel: 06-42103520

E-mail: sandergleijm@applygroep.nl

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op