Middelbare Milieukunde

MMK

De opleiding MMK bij Apply is uniek. Enkel bij Apply is deze opleiding Hobéon-SKO gecertificeerd. Tijdens de opleiding leer je alles over wetgeving en handhaving, bodem, gevaarlijke stoffen, afval, water, lucht en verruimde reikwijdte en over auditing en beleid.

Prijs
Op aanvraag
Duur
8 -10 maanden (17 lesdagen)

Deze opleiding is afkomstig van Apply, klik hier om naar de website te gaan

Ben jij binnen een organisatie verantwoordelijk voor het beheersen van milieurisico’s en wil je jouw kennis vergroten? Dan is de opleiding Middelbare Milieukunde (MMK) dé opleiding voor jou!

Na de opleiding

Na de opleiding kun je onder meer namens een organisatie het milieubeleid beheren. Ook ben je in staat te handelen naar de milieuvoorschriften van overheden zoals is vastgelegd in de milieuwetgeving. Je levert een bijdrage aan beheersmaatregelen voor alle milieucompartimenten om milieu-incidenten te voorkomen. Op basis van incident- en schadeonderzoek ben je in staat een brongerichte aanpak voor te stellen. Na de opleiding heb je de kennis om milieurisico’s door het gebruik en opslag van gevaarlijke stoffen te beheersen.

Deze opleiding is als enige in Nederland Hobéon-SKO gecertificeerd!

Voor wie is de opleiding interessant?

  • Je bent als HVK of MVK verantwoordelijk voor het beheersen van milieurisico's en implementatie van milieuvoorschriften

  • Je bent milieu-inspecteur

  • Je bent medewerker van een milieu- of omgevingsdienst - Je bent auditor bij een certificerende instelling

  • Je bent KAM-functionaris 

  • Je bent anders betrokken bij milieu-aspecten binnen een organisatie

Toelatingseisen

Om de opleiding te kunnen volgen moet je voldoen aan de volgende instroomeisen:

  • MVK-opleiding (Hobéon SKO-goedgekeurd) of;

  • Mbo-niveau 4  denk- en werkniveau met basiskennis schei- en natuurkunde

Indien je hier niet aan voldoet vindt een intakegesprek plaats. Hierna volgt een studieadvies  

Inhoud opleiding

De reguliere opleiding bestaat uit 5 modules en kent de volgende opbouw:

Module 1: Wetgeving, handhaving & beleid

Module 2: Bodem & milieuhygiëne

Module 3: Gevaarlijke stoffen & milieuchemie

Module 4: Milieutechnologie, lucht, water en afval

Module 5: Milieumanagementsystemen & auditing

Modulair volgen MMK

Ben jij werkzaam als Hogere Veiligheidskundige (HVK) of Middelbaar Veiligheidskundige (MVK) en ben je betrokken bij het beheersen van milieurisico's? Dan is het volgen van losse modules wellicht iets voor jou! De opleiding is opgedeeld in losse modules die onafhankelijk van elkaar gevolgd kunnen worden. Dit biedt de mogelijkheid om een inhoudelijke module te kiezen op basis van de eigen professionaliseringsbehoefte of ontwikkelingen in de eigen praktijk.

Informatie over de opleiding

De totale doorlooptijd van het cursorische gedeelte is ± 9 maanden. De lesdagen vinden tweewekelijks op een vaste weekdag plaats. Lesdagen zijn van 09:30 uur tot 17:00 uur.

Subsidiemogelijkheden

Door verschillende subsidies en belastingvoordelen wordt de combinatie van leren en werken aantrekkelijker voor werkgevers, werknemers en particulieren.

Duur: 8 -10 maanden (17 lesdagen)

Locatie:

  • Bergen op Zoom

  • Dordrecht

  • Incompany

Examencode: Hobéon SKO

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op