Risico's vallen van hoogte

Top-5 risico’s ‘Vallen op hoogte’

17 juli 2023

De TOP-5 veiligheidsrisico's in de bouw moeten meer aandacht krijgen, vindt de GCVB. Vallen van hoogte is zo'n TOP-5 risico. Vooral door struikelen en vallen op juist lagere hoogtes gebeuren er nog veel ongevallen. Daarom is nu de campagne 'Vallen van hoogte' van start gegaan.

Aanrijdgevaar, vallen van hoogte, elektrocutie, hijsen en transport van bouwdelen en materialen en gevaarlijke stoffen (asbest, Chroom-6, fijnstof). Dat zijn volgens de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) de TOP-5 veiligheidsrisico's in de sector. Daarom moet die top-5 de volle aandacht krijgen van de hele bouwsector.

Met dat doel laat de GCVB voor ieder TOP-5 risico een set uniform toepasbare middelen ontwikkelen, die ondertekenaars van de code gebruiken. Bovendien wordt de set beschikbaar gesteld aan samenwerkende partijen, onderschrijvers van de GCVB en overige brancheleden. Om gezamenlijk het veiligheidsbewustzijn rond ieder risico te vergroten en het aantal (bijna)ongevallen en incidenten te verkleinen.

Aandacht voor TOP-5 risico vallen van hoogte

Na de campagne rond het eerste veiligheidsrisico Aanrijdgevaar in 2021, is het nu de beurt aan het tweede TOP-5 risico: vallen van hoogte.

In mei en juni 2023 vraagt de GCVB daarom extra aandacht voor dit risico. De focus ligt hierbij niet op vallen van grote hoogte, maar juist op valongevallen op een hoogte onder 2,5 meter. Want het aantal ongevallen tijdens werken op echt grote hoogtes valt mee. Mede dankzij alle maatregelen die er in de bouw inmiddels zijn genomen.

78% valongevallen gebeurt onder de 2,5 meter

Helaas gebeuren er nog wel steeds veel ongevallen met struikelen en vallen op lagere hoogtes. Uit intern onderzoek naar valongevallen door de GCVB blijkt dat 78 procent daarvan plaatsvindt op een hoogte onder de 2,5 meter. In bijna de helft van die valongevallen spelen ladders, opstapjes en ongelijke vloeren een rol.

Dat lijkt misschien niet zo ernstig, maar 64 procent van die ongevallen leidt wel tot verzuim. Want zelfs met relatief gering letsel als een verzwikte enkel of gebroken pols kan een bouwmedewerker niet werken.

Ook zelf het TOP-5 risico valgevaar verkleinen?

Voor het TOP-5 risico vallen op hoogte is nu informatie en een set communicatiemiddelen (stappenplan, visuals, powerpoints) beschikbaar. Daarin is veel aandacht voor vallen van lagere hoogte, maar ook expliciet voor de richtlijnen voor bijvoorbeeld aanlijnen en zekeren. Daarnaast komt natuurlijk werken op grote hoogte aan bod, naast het voorkomen van dodelijke ongevallen en langdurig letsel.

Het informatiepakket helpt managers, projectleiders, operationeel leidinggevenden en medewerkers op de bouwplaats met wat zij zelf kunnen doen om het risico op valgevaar te verkleinen.

Ga voor de set gratis middelen naar www.vallenvanhoogte.nl.

Kennistraining "Werken op hoogte"

In juni van dit jaar is All Prevent afgereisd naar de unieke trainingslocatie “De Watertoren”  in Steenbergen voor een verdiepende training ‘Werken op hoogte’ bij Height Safety Expert. De inhoud, op maat gemaakt door Wouter de Boer, was voornamelijk gebaseerd op de rol van de veiligheidskundige in de voorbereidings/ uitvoeringfase. We hebben tijdens deze kennistraining verschillende stadia van Werken op hoogte doorlopen in “De Watertoren”.    

Originele artikel: arbo-online.nl/27994/top-5-risico-vallen-van-hoogte

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op