Ook onderhoudswerk moet in de RI&E

13 oktober 2021

Dit kan niet goed gaan. Een incomplete RI&E, geen instructie en te laat melden van een ongeval bij de Inspectie SZW. Deze werkgever krijgt een flinke boete. 

In de productiehal van een recyclingbedrijf staat een menger opgesteld. De menger bestaat uit een grote ronde constructie met daarin een roerwerk. Op deze constructie zit een stalen deksel dat met bouten en moeren rondom gemonteerd is. De menger bevindt zich op ongeveer twee meter hoogte. Aan één kant van de menger is een bordes gemonteerd zodat een operator de menger kan vullen en monsters kan nemen.

De monteur krijgt de moeren niet los

Op een dag is het deksel van de menger gedemonteerd en in de werkplaats gereviseerd. Hierna moet het deksel teruggeplaatst worden. Daar waar het bordes is, maakt de monteur gebruik van dit bordes om de bouten en moeren terug te plaatsen. Aan de andere kant wordt gebruikgemaakt van een ladder. Tijdens het monteren blijkt dat het deksel, vermoedelijk door laswerkzaamheden, enigszins is kromgetrokken. De monteur krijgt de moeren niet op de bouten omdat deze niet volledig door de flens steken.

Aan de slag met een heftruck en vinger bekneld

Hij vraagt een collega om het deksel wat naar beneden te duwen met een heftruck. Omdat de vorken van de heftruck zich precies boven een gat bevinden waar een bout in moet, verplaatst de heftruckchauffeur de heftruck een stukje. Op dat moment schiet een vork van de heftruck een stukje naar beneden door de spanning die is opgebouwd vanwege het naar beneden drukken van het deksel. De vinger van de monteur die op de ladder staat, raakt bekneld tussen de flens van de menger en de vork van de heftruck. Hierdoor wordt een stukje van zijn vinger geamputeerd.

Pas na tien dagen wordt het ongeval bij de Inspectie SZW gemeld. De inspecteur stelt een onderzoek in en kan aan de hand van getuigenverklaringen en onderzoek ter plaatse het ongeval reconstrueren.

Geen instructie over onderhoudswerk

Uit het onderzoek bleek dat het deksel jaarlijks werd gereviseerd. Maar in de risico-inventarisatie- en -evaluatie waren de bijbehorende risico’s niet opgenomen. Ook was er geen instructie aanwezig hoe de werknemers deze werkzaamheden moesten uitvoeren. Volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit moeten montage- en demontagewerkzaamheden op een veilige manier worden uitgevoerd. Daar was hier geen sprake van.

De monteur stond op een ladder voor werk waarbij hij twee handen nodig had.

Ten eerste stond de monteur op een ladder, terwijl hij werkzaamheden uit moest voeren waar hij twee handen bij nodig had en waarbij hij kracht moest zetten. Een rolsteiger of een hoogwerker was voor deze werkzaamheden het geschikte arbeidsmiddel. Daarnaast werd een heftruck gebruikt om het deksel naar beneden te duwen. Hiervoor is ander montagegereedschap beschikbaar zoals klemmen of het gebruik van langere bouten. Ook had een controle van het deksel voor montage het naar beneden duwen kunnen voorkomen. Maar die maatregel was niet genomen.

Boeterapport

Een inspecteur stelt een boeterapport op vanwege overtreding van artikel 16, lid 10, van de Arbeidsomstandighedenwet, juncto artikel 7.5 en lid 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De tekst van dit artikel luidt: ‘Montage en demontage van een arbeidsmiddel vindt op veilige wijze plaats, met inachtneming van de eventuele aanwijzingen van de fabrikant.’

Het boetebedrag van € 7.200 wordt door de boeteoplegger verhoogd met € 300 vanwege het te laat melden van het ongeval.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op