Ongeval met cirkelzaag

Ongeval met cirkelzaag. Wie is verantwoordelijk voor het ontbreken van de beschermkap?

14 juni 2022

Bij het gebruik van een slijpmachine als zaagmachine, raakt een werknemer gewond, nadat het zaagblad los schiet. Een beschermkap ontbrak. De werkgever krijgt een boete opgelegd. Terecht?

Een werknemer is op 9 mei 2018 bij een jachtbouwer bezig met de montage van twee deurtjes in de verschansing van een jacht. Hij gebruikt daarvoor een (lucht-gedreven) slijpmachine, waarin een 125 mm groot metaalzaagblad is gemonteerd. Het standaardhandvat van de machine is verwijderd en ook een beschermkap ontbreekt. Tijdens het zagen komt het zaagblad even vast te zitten, schiet meteen weer los en raakt vervolgens de linker bovenarm van de werknemer. Hij wordt met een snijwond en een beschadigde zenuw opgenomen in het ziekenhuis.

Boete wegens onjuist gebruik arbeidsmiddel

Het ongeval is direct gemeld bij de inspectie. Na onderzoek legt de minister van SZW het bedrijf in juni 2020 een boete op van € 2.700 wegens overtreding van artikel 7.3, tweede lid, Arbobesluit . (arbeidsmiddel niet geschikt voor het uit te voeren werk).

Werkgever gaat in beroep

Na vergeefs bezwaar tekent de werkgever beroep aan. Volgens de werkgever kan hem (onder meer) niet worden verweten dat het handvat ontbrak. En ook niet dat de werknemer niet aanwezig was bij de toolboxmeeting die ging over het gebruik van elektrisch handgereedschap.

Beschermkap ontbrak

Op grond van de aangevoerde stukken staat volgens de rechtbank vast dat het arbeidsmiddel niet is gebruikt zoals dat zou moeten. Namelijk met beschermingskap. Daarmee is sprake van overtreding van artikel 7.3, tweede lid Arbobesluit. Volgens de werkgever was niet bekend dat de beschermkap gebruikt moet worden als met de machine wordt gezaagd. Dat staat ook niet in de handleiding. Maar het ontbreken van die informatie had juist aanleiding moeten zijn voor de werkgever om nader informatie te vragen welke veiligheidsmaatregelen genomen moesten worden als de machine als zaagmachine wordt gebruikt.

Verwijtbaarheid

Tijdens de rechtszitting is verklaard dat andere medewerkers wél de beschermingskap gebruikten als zij met dit type machine zaagden. Daarom had de werkgever moeten en kunnen weten dat de beschermingskap gebruikt moest worden bij zaagwerk. Er is dan ook geen sprake van een situatie waarin de verwijtbaarheid volledig ontbreekt.

Geen veilige werkwijze ontwikkeld

Volgens de rechtbank heeft de werkgever de risico’s van het gebruik van deze slijpmachine als zaagmachine onvoldoende geïnventariseerd. Er is ook geen veilige werkwijze ontwikkeld, omdat geen instructie is gegeven om bij zaagwerk een beschermingskap te gebruiken, terwijl zo’n kap dan wel verplicht is. Die lagen in het magazijn onder in een la. Maar de werknemer had niet de link gelegd dat die kappen bij deze machine hoorden.

De werknemer had niet de link gelegd dat die kappen bij deze machine hoorden

Bijwonen toolboxmeeting

Van adequate instructies of toezicht op het voorkomen van de overtreding is niets gebleken. In tegenstelling tot wat de werkgever aanvoert, ligt de verantwoordelijkheid voor het bijwonen van een toolbox bij de werkgever zelf en niet bij de werknemer. De rechtbank ziet geen grond voor matiging van de boete. Het beroep wordt ongegrond verklaard.

Bron:

Arbo-Online

Rechtbank Breda, 14 april 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:1998

Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

Waar kunnen we u bij helpen?

Voor het inhuren van een hoger- of middelbaar veiligheidskundige, een specialist gevaarlijke stoffen of een R-DLP’er bent u bij All Prevent aan het juiste adres.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op