Logo
Mandenmakerstraat 35 D
3194 DA
Tel. +31 10 4168638
Fax. +31 10 4168088
Email: info@allprevent.nl

Werkwijze

 

In onze werkwijze gaan we uit van betrokkenheid bij uw bedrijfsvoering. Dan kunnen we de beste kwaliteit leveren. We worden dan ook het liefst zo vroeg mogelijk bij een project betrokken. In de ontwerp- en ontwikkelfase is immers veel winst te behalen om de uitvoering efficiënt, effectief en veilig te laten verlopen. Het vertrekpunt voor onze activiteiten is altijd een gedegen Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), waaruit het plan van aanpak en de marsroute volgen. En waar het voorbereidende werk al is gedaan, brengen wij graag onze expertise in om de effectiviteit van onze en uw inzet te versterken. Met advies, training en uitvoering in een hand, beschikt u over een eenloketfunctie met alle synergievoordelen van dien.