Logo
Mandenmakerstraat 35 D
3194 DA
Tel. +31 10 4168638
Fax. +31 10 4168088
Email: info@allprevent.nl

Logistiek

 

Elk bedrijf dat gevaarlijke stoffen vervoert dan wel behandelt, heeft te maken met de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en/of de CPR/PGS-normeringen en/of REACH en GHS. Met experts van All Prevent beschikt u over actuele kennis en ervaring ten aanzien van alle vervoersmodaliteiten: vervoer over weg, water, spoor en door de lucht.

  • REACH - voor de registratie en msds-en van de chemicaliën
  • GHS - voor de classifiactie, etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen
  • PGS15 - voor de oplag van verpakte gevaarlijke stoffen
  • Wvgs - voor het (inter-)nationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor, de binnenwateren, de zee en/of dor de lucht
  • Arbowet - voor het omgaan met gevaarlijke stoffen.


REACH registratie tijdslijn

REACH

GHS

GHS