Logo
Mandenmakerstraat 35 D
3194 DA
Tel. +31 10 4168638
Fax. +31 10 4168088
Email: info@allprevent.nl

Industrie

 

In industriële omgevingen waar de veiligheidsrisico's groot zijn, heeft borging van veiligheid de hoogste prioriteit. Veiligheid van medewerkers, compliance, continuïteit in de productie en imago spelen voor alle opdrachtgevers van All Prevent een rol. Het kennen van de beweegredenen van elk specifiek bedrijf maakt All Prevent een gewilde partner voor zowel het detacheren van veiligheidskundigen als advies- en uitvoeringswerkzaamheden op het gebied van arbeidsveiligheid. Zowel bij de ontwikkeling van (nieuw) beleid als in de uitvoering.

All Prevent helpt met een sluitend HSE- of V&G-plan, de implementatie ervan, de opvolging van de afspraken en de nazorg. Alles met het doel te komen tot nul ongevallen op een manier die efficiënt past in de bedrijfscultuur.