Logo
Mandenmakerstraat 35 D
3194 DA
Tel. +31 10 4168638
Fax. +31 10 4168088
Email: info@allprevent.nl

Arbo

 

Voor elke organisatie geldt het belang van een gezond en veilig werkklimaat. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, kunnen de risico's sterk uiteenlopen. Vanuit de ervaring in de industrie en maritieme sector heeft All Prevent een sterke positie op het gebied van arboveiligheid ontwikkeld voor kantoor-, school-, zorg-, laboratorium-, winkel- en gebouwomgevingen. De nadruk ligt dan op zaken als gezond klimaat, ergonomische aspecten, brandveiligheid volgens bouwbesluit, beeldschermwerk, invloeden van (onvermoede) gevaarlijke stoffen (ozon van de laserprinter, schoonmaakmiddelen, wasmiddelen, olie en brandstoffen), logische routing, welzijn of psychosociale arbeidsbelasting.

Ervaren  veiligheidskundigen van All Prevent werken vanuit de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) van uw bedrijf. Waar nodig raadplegen zij arbeidshygiënisten of A en O-deskundigen.