Logo
Mandenmakerstraat 35 D
3194 DA
Tel. +31 10 4168638
Fax. +31 10 4168088
Email: info@allprevent.nl

Advies

 

(Bedrijfs)veiligheid kent vele aspecten. Zelfs voor grotere bedrijven is het lang niet altijd mogelijk of wenselijk om alle benodigde expertise in eigen huis te hebben. Veel klanten van All Prevent hebben gekozen voor een meer generalistische aanpak in eigen gelederen en het waar nodig inhuren van experts van All Prevent. De combinatie van advies, training en uitvoering maakt dat bedrijven in All Prevent een allround partner hebben. De brede adviesfunctie van All Prevent is gefundeerd op gedegen praktijkkennis. Daar plukt u de vruchten van.

All Prevent adviseert op het gebied van:

  • opstellen VeiligheidsBeheerSysteem (VBS) voor BRZO-bedrijven;
  • inrichting van de bedrijfshulporganisatie, het bijbehorende bedrijfsnoodplan, ontruimingsplan en mogelijke crisisbeheersingsplan;
  • het doen van een Risico Inventarisatie & Evaluatie met presentatie aan directie/management en/of ondernemingsraad;
  • brandveiligheid in de brede zin, van het opstellen/herijken van de Fire Hazards Standards tot de brandveiligheidscomponent in het aanvragen van bouw- of gebruiksvergunningen;
  • Safety Marking©, waarbij de signs worden ingeregeld en aangebracht conform de door ons opgestelde tekening (onderdeel van het bedrijfsnoodplan), met prachtige producten als nalichtende markeringen;
  • opleidingsplan ter ondersteuning van een gedragsveranderprogramma;
  • ondersteuning HAZOP/HAZID-studies;
  • opzetten/inrichten en begeleiding implementatie van een veiligheidsbeheer- of een kwaliteitsbeheersysteem volgens respectievelijk BRL, VCA (*, ** of P) of VCU en ISO 9000.